Ser persones socialment habilidoses és una aptitud fonamental en la nostra vida personal i professional. Per això, aquest mòdul es dedica a l'anàlisi, entrenament i posada en pràctica d'habilitats socials  necessàries en els futurs TIS

En aquest mòdul s'estudia el perfil del Tècnic/a d'Integració Social i el seu marc d'intervenció així com els diferents col·lectius objecte d'intervenció