En aquest curs anem a tractar aquells aspectes fonamentals a fi d'adquirir bones destreses socials que vos puguen ser d'utilitat al llarg de la vostra vida tant a nivell personal com a nivell professional. 

En aquest curs , tractarem aquells temes que vos puguen ser d'utilitat per a poder adquirir les suficients habilitats i destreses socials per a manejar-vos a la vostra vida, personal i professional.