Es crea aquest curs al moodle del CIP de FP Batoi per a que pujeu al mateix el vostre projecte del CFGS de TASOCT una vegada estiga finalitzat. Recordeu que heu d'entregar-lo digitalment en aquest curs i en paper. Teniu de temps fins al 12 de juny a les 21:00h. per a realitzar les dues entregues. El projecte podrà presentar-se  abans però després d'aquest plaç no s'admetrà  cap projecte.

Complementary activities will be uploaded here so that the students have easy acces to the materials used in the classroom.

En aquest curs anem a ci onèixer que es la investigació social, de cara a aprendre a realitzar un anàlisis de la realitat. També aprendrem a planificar, conèixer els diferents nivells de planificació, les etapes del projecte, la  qüestió de gènere i l'avaluació de la nostra intervenció.    

       Aquest es un mòdul transversal, amb un pes considerazble de cara a aprendre a fer projectes. D'altra banda va a ser fonamental per a poder al curs seguent preparar-se el mòdul de projecte.

La finalidad de este Moodle es establecer un canal de comunicación entre la profesora y los alumnos/as, servirá para colgar el material complementario, entrega de trabajos y actividades así como resolver dudas.

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar las funciones de organización de la intervención, intervención/ejecución, evaluación de la intervención, promoción y difusión, gestión de la calidad y administración de actividades de animación cultural.